WE of Regular 300B


Het toverwoord voor menigeen onder u, ik heb het mogen ervaren met de 300B van Peter van Willenswaard.
Dat was in eerste instantie 'n teleurstelling, was beter dan mijn HF-304 en 309maar niet meer dan dat.
Je verwacht zoveel meer op alle nivo's en je geraakt in 'n dip, heeft iedereen dan ongelijk die zo lyrisch is over de
300B of ligt het aan mij!. Na weken van luisteren komt er geen verbetering in deze 300B, let wel hij heeft niet continu aangestaan maar aan, luisteren en uit. Deze 300B van PvW was 'n prototype en is meer dan 'n jaar buiten dienst geweest. Na 2 maanden vallen alle deeltjes van de puzzel op zijn plaats en daar was mijn!!! lees verder op...
Alles moet weer inspelen, kan maar niet wennen aan dit principe.
De 300B van PvW wordt opgehaald en het gevolg is dat men met 'n leeg gevoel achterblijft, u weet wel dat gevoel
alsof je eerste liefde je de bons geeft.  Maaaaaar daarna regelmatig in contact met Triode Dick en in ruil voor mijn buizentester IV, maakt Dick de Big c voor mij.
Dus wachten op de Big C en zoals u weet gaat dat sommige onder u dat moeilijk af en als opvulling was
daar de Ceasar te koop op de site van Dick.
Mailtje naar Dick en de Ceasar was verkocht en zodoende, tot de komst van de Big C, mocht ik dan weer
dezelfde emotie's encounteren als met de 300B van PvW!!!!
En , ja hoor, niets van dat alles is uitgekomen! De Ceasar klinkt voor geen meter en dan komt weer het eerste principe van 'n buizenbak boven,

stoken die handel, weken lang.
Na weken klinkt de Ceasar iets beter maar daar heb je het danook mee gehad.
Onnodig om hier te vertalen wat ik mis aan het hoog, mid, laag en de vele mogelijkheden van contaminatie's,
het zijn tenslotte mijn oortjes in mijn config (config = mijn install.+ huiskamer) en is voor vele onder u onbekend.
Wat ik als non-techneut kan doen is alleen maar 'n buis verwisselen en zodoende geef ik in eerste instantie
de schuld aan de KR300BXLS die 130mA moet hebben om in zijn element te zijn en krijgt op de Ceasar maar 75mA. Sorry, Dick, voor mij op de Ceasar de WE300B .Wat is dat mooi als men keer op keer zonder dat je er moeite voor moet doen in 'n verheffend stadia kan komen.

Wat is muziek met daaraan gekoppeld emotie toch 'n voorrecht voor diegene onder ons die weten
wat ondergetekende ervaart. Om tot bovenstaande te komen is men toch ruim 2 a 3 maanden verder!!!!
Chapeau, Dick, van mij mag jij je scharen onder de goeroe's. Toch bij veel gelijk gestemde mijn oor te luister gelegd en bij de meeste onder u heb ik toch altijd weer kwaliteit mogen ervaren, zodat ik 'n vrij goed beeld heb van wat men bedoeld met kwaliteit.De Ceasar heeft zonder problemen staan spelen met maar een modificatie, namelijk de Black Gate met 100uF.100 volt vervangen door 'n Black Gate 100uF 160v non Polar, en geeft alles fundament, hoog en laag en mid blijft allemaal hetzelfde. De Black Gate met 100uF 100volt (kan net en kan net) loopt op
zijn tenen en dat hoor je als het niet overbemeten is, m.a.w. stresssssssssss.

En daar was eindelijk de Big C,
Dick gaat dergelijke projecten danook niet meer aan om afhankelijk te zijn van leveranciers  en niet dat kan nakomen wat hij als " fabrikantje spelen " heeft belooft.
Daar gaat de Big C onder spanning en u raad het al, het is niet meer dan dat.
Na weken luisteren geeft 'n KR300BXLSde geest en als oorzaak sluiting in de Black Gate,
ook hier was de Black Gate te benepen, maar niet DE oorzaak, en zodoende ook 'n Black Gate 100uF .160v
geinstalleerd, niet door mij hoor, maar door Alex, u weet wel hij die mij bij de hand neemt.
Maar met de Non Polar Black Gate stijgt de Big C nog steeds niet tot grote hoogte's.
Uit onvrede plaats ik de Ceasar weer terug en kan weer genieten van Muze in al zijn verschijningen.Ondertussen blijft de 300B van PvW door mijn hoofd spoken en heeft toch 'n niet uitwisbare indruk op mij gemaakt, u weet wel een van DIE momenten.  Al mijmerend wetend dat de Big C je teleursteld besluit je de Ceasar en de Big C tekoop te zetten op marktplaats.nl  (om zodoende de 300B van PvW te financieren) en het resultaat was goed, meedere wilden de Ceasar
en de Big C kopen maar het struikblok was GELD en het mooie is dat winstbejag geen motief is,
puur doorschuiven op kostprijs. Zodoende alles behouden voor diegene die ik op zijn tijd tegen het lijf zal lopen en niet voor 'n dubbeltje op de 1e rij  wil zitten.( leuk streven maar ditmaal niet haalbaar)
Na maanden van luisteren naar de Ceasar met de WE.300B mag de Big C zijn kunsten weer even displayen en wat
dan op mijn Muzepad komt staat zowaar bijna gelijk aan de 300B van PvW.
Waar komt dit vandaan.!!!!!! 

 Door het begeven van 'n eindbuis de KR300BXLS en het vervangen van de Black Gate heeft de Big C niet al teveel uren onder spanning gestaan en men moet minstens toch 500 of 1000 uur hier voor uittrekken.
Hoezo, Audio='n slangenkuil. Achteraf ben ik blij dat ik ze alle 2 behouden heb.
De Ceasar met zijn WE.300B speelt heel smouth en relaxed met alles wat hoog en mid en laag kan bieden.
De Big C met zijn KR.300BXLS speelt minder smouth maar wel relaxed maar met voicing en is meer open in detaillering. Mijn voorkeur gaat dan nu uit naar de Big C met de KR.300BXLS.
De beste vertaling heeft Gizmo in zijn email en kan zelfs macro gezien worden. 


Dear Fons,
The article is all about two women...One is named AC and she is very
dirty but sounds great and is filled with all sorts of harmonic
distortion...she is bold, rich, and passionated and she likes to hum
when she makes love which is very distracting. Her twin sister DC is a
virgin...clean, tight, somewhat thin, but never messes the sheets and
when she has an orgasm she doesn't scream.
Now you know what I use a military surplus Soviet nuclear powered
generator to produce all of my AC...and why my amplifiers glow green.

Gizmo

En het rare is dat de Big C nog steeds niet speelt met de KR.300BXLS op zijn top want sinds de Black Gate
met zijn 100uF.160v speelt de KR300BXLS op 107 mA.  Alex en Dick zijn druk bezig om dit te verhelpen maar zoals het met kwaliteit gaat, dit heeft zijn tijd nodig.  U weet nu al wat ik ga wegschrijven!, inderdaad, wat ga ik beleven als de KR. Kanthal 300BXLS de 130mA  gaat ontmoeten. Dus ik ga spannende tijden tegemoet,
Gaat de Big C op gelijke hoogte komen met de 300B van PvW . De Big C gaat binnen 'n paar dagen de 300BXLS Kanthal ontmoeten, het uur U nadert. 

Momenteel speelt op het linkerblokje de XLS op 98mA en rechts op 107mA. Als experiment verhuist de linkerbuis naar rechts en wat is de uitslag, Beide staan nu te presteren op precies 99mA!!!!! 

 Wil, waar zijn de Kanthal's!
Na weken nog steeds geen Kanthal's maar je blijft genieten van deze mooie 300B amp, zoals ik al eerder memoreerde, je hoeft er geen moeite voor te doen, de kwaliteit is altijd aanwezig. Toch vandaag weer iets raars, ik ga luisteren en het is weer mooier geworden, begrijp ik niets van,  waar komt dit vandaan, er is niets door mij veranderd, voor de zekerheid kijk ik op de meters!!!  en ja hoor, al weken staan de KR te presterenop 99mA en nu op 109mA, alletwee de blokjes. Alex begrijpt er ook niets van en geeft mij het advies om 'n week 'n multimeter te laten laven!!
Toch iets vreemd met jouw net, Fons..... Momenteel staat de Big C bij mij zo te presteren,,

De KR 300B XLS KanthalEindelijk zijn ze binnen na 8 weken, blijft toch 'n moeilijk gebied links van ons!!
Zwaar en zo te zien oerdegelijk gebouwd.

Wat als eerste opvalt veel minder brom dan met de oude KR300B XLS die zoals u weet op 99mA stonden te spelen.
Dan komt naar 'n paar uur al de authoriteit te voorschijn, dit is zeer prettig om dit continu
te mogen ervaren zonder dat ik er moeite voor moet doen. De Big C is op alle punten de meerdere van de Ceasar en neemt nu ook de mooie eigenschappen van de WE 300B voor zijn rekening en op 'n relaxte manier.
Het klinkt allemaal veel vloeiender en is ronder!!! Het klinkt bijna analoog, nou bijna, bijna
De Big C met de KR 300B XLS Kanthal nadert de 300B van PvW.
We gaan de Kanthal even de tijd gunnen.

Alvast 'n foto van de (secundair met zilver gewikkelde) trafo van Wil Blaauw.

En sinds 1 maart staan ze zichzelf te displayen en verkondigen HUN walhalla en met recht....dit gaat de richting in van de 300B van Peter van Willemswaard, nog niet helemaal, maar zoals u weet alles moet inspelen, m.a.w. als men des s'morgens wakker wordt heeft men tijd nodig om het stoffelijke te laten acclimatiseren en voor sommige onder u de nieuwe uitdaging te reveleren.
fons
26-05-03
Na maanden van evaluatie, ja dit is echt mooi, de Big C met zijn zilveren trafo, het hoog is zacht
en het mid is vloeiend.
Maar de 300B van Peter blijft spoken,,,, sorry Dick, met de beste wil ter wereld, helaas Het Zij Zo...
Wat ik bij de 300B van Peter heb mogen ervaren,, dit staat op eenzame hoogte
30-06-03
Vorige Week de Big C naar Alex om de ongelijkheid in de twee blokjes weg te werken, n.m.
het ene blok gaf 112 mA en het andere 119 mA . Na controle bleek het te liggen aan de meter zelf zodat er niets mis mee is. De Big C lag toch open dus was het ook tijd voor 'n modificatie en wel het zilver eruit slopen en vervangen
door het zilver van PvW. Na een week inspelen gooit de Big C nu eindelijk alles eruit, dit is echt mooi, muziek rolt je huiskamer binnen met 'n ongekend gemak, ja Dick, jouw Big C is 'n prachtige amp, hij STRAALT.
Alex heeft deze ervaring al gehad door interlinks te maken met het zilver van PvW en heeft nu ook zijn preamp
en zijn HF-309 en de DAC voorzien met het magische zilver, Alex smelt.

Fons de Boeck

26-04-07
De 300B van Dick met de Tango UGT. Na een week van wisselvallig luisteren kan ik concluderen dat hier een kwaliteitsversterker staat te spelen met als kenmerk een "smooth" geluid wat in mijn "harde" akoestik prima op zijn plaats is. Het heeft alle kenmerken van mijn o zo geliefde 304 maar dan met een ongekende kracht wat debet is aan de 300B buis.

Ten opzichte van mijn PvW 300B is hij minder open en in plaats van de Tungsol 27 gaat daar de Tungsol 56 in
maar dat is ongeveer hetzelfde en wat ligt daar in mijn buizenkrat de Cunningham 327 Mesh en nu is hij open.
Deze Tango 300B van Dick is een vriendelijke versterker zonder de excessen waarbij men soms de wenkbrauwen
moet fronsen. Deze amp laat je audio moeiteloos ondergaan, Dick, alweer een kwaliteitsproduct, mijn dank.
Fons
                                                          De 300B van Triode Dick met de Full Music 300B Mesh

Full Music 300B Mesh;
Hier zet ik toch grote vraagtekens bij en wel in de licht van de prijs/kwaliteit verhouding.
Momenteel speelt de FM 300B op de 300B Tango van Triode Dick en rond alles veel beter
af dan dat de WE 300B doet. De WE 300B op de Tango geeft excessen weer die ik als een bepaalde hardheid ervaar maar toch  realiteit geven dus daar is dan niets mis mee, klopt maar in mijn "harde" akoestik is de FM 300B beter op
zijn plaats zonder in te boeten aan het dynamische wat voor realistische muziek staat.
Het mid, wat zo geroemd wordt bij de WE, wordt ook door de FM probleemloos gedisplayd.
Heeft u de WE 300B niet in huis en speelt u met de FM 300B dan hoeft u wat mij betreft niet meer
te dromen van een WE 300B want met de FM 300B geniet u op hetzelfde niveau en met
wat voor een prijs!!!!!!!

 Mijn Ultieme 300B amp van PvW staat even geparkeerd en momenteel is er bij geen behoefte om hem van zijn parkeerplaats te halen. Na 2 maanden luisteren naar de 300B Tango van Dick neeemt de 300B van PvW weer zijn plaats in en ja hoor, hij blijft ongeslagen, hij staat op een eenzaam niveau.
Dan gaat daar de Full Music 300B met gaasanode zijn kunnen tonen op de 300B van Peter en ook hier
staat de Full Misic 300B zijn mannetje en wel met als voordeel zijn "ingetogen" directheid.
Zeer aangenaam om aan te horen en de drang om de WE 300B terug te zetten is niet aanwezig.
Na weken van luisteren met de FM300B gaat de WE300B het weer proberen en ook hier weer,
de WE300B is de winnaar, maar zoals ik al eerder memoreerde met de FM300B is zeeeer goed te leven.

fons